Νίκος ΔΕΔΕΣ

Νίκος ΔΕΔΕΣ

Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Ο Νίκος Δέδες είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλινικών Δοκιμών για τον HIV και της ομάδας εκπόνησης των κατευθυντήριων οδηγιών για την HIV λοίμωξη του European AIDS Clinical Society.

Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος της ευρωπαϊκής οργάνωσης-ομπρέλα για το AIDS «European AIDS Treatment Group», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Medicines Agency, και μέλος της Στρατηγικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον HIV στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.