Βασίλης ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Βασίλης ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος ΟΔΙΠΥ Α.Ε.

Ο Βασίλης Μπαλάνης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) από τον Οκτώβριο του 2020 καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο SDA Bocconi στο Μιλάνο, με αντικείμενο την βελτίωση της ποιότητας στην Υγεία και την Πολιτική Υγείας & Φαρμάκου.

O Βασίλης Μπαλάνης κατείχε από το 2018 τη θέση του Διευθυντή στο Συμβουλευτικό τμήμα Στρατηγικής Υγείας και Φαρμάκου της Deloitte στην Ελλάδα και ήταν πιστοποιημένος ομιλητής του Healthcare Foresight για όλη την Ευρώπη. Έχει επίσης εργαστεί για χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, όπου διετέλεσε Σύμβουλος του Βρετανικού Συστήματος Υγείας σε θέματα βελτίωσης Υπηρεσιών Υγείας στα νοσοκομεία της Αγγλίας, Διευθυντής στον όμιλο νοσοκομείων Royal Free NHS Foundation Trust του Λονδίνου όπου είχε επιτελικό ρόλο στον Ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και σύμβουλος φαρμακευτικών εταιριών της πολυεθνικής ICON plc σε θέματα οικονομικής στρατηγικής και market access.

Ο Βασίλης Μπαλάνης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διεθνή Διοίκηση, Οικονομικά και Πολιτικές Υγείας με ειδίκευση στη Διοίκηση Νοσοκομείων, από το SDA Bocconi, ενώ έχει επίσης μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από στο CIIM και το Harvard University και στην Τηλεϊατρική και Ψηφιακά Συστήματα Υγείας απ