https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2022/11/boussias_presents_negative.fw_.png

https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2022/11/Untitled-1.fw_.png

Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής της Ημερίδας

Περνώντας από τις Διαπιστώσεις στη Δράση

Το φαινόμενο της Μικροβιακής Αντοχής (Antimicrobial Resistance – AMR) αποτελεί μία σύγχρονη τροχοπέδη της Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η μικροβιακή αντοχή προκύπτει όταν οι μικροοργανισμοί (π.χ. βακτήρια, μύκητες, ιοί και παράσιτα) μεταλλάσσονται, καθώς εκτίθενται σε αντιμικροβιακά φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά, τα αντιικά και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα αποκτώντας γονίδια άμυνας από άλλους μικροοργανισμούς.

Οι ανθεκτικοί αυτοί μικροοργανισμοί, είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν με τα κοινά φάρμακα, οδηγούν σε εμμένουσες λοιμώξεις, ενώ χρήζουν αντιμετώπισης με ισχυρότερα σκευάσματα. Με τη χρήση των ισχυρότερων αυτών σκευασμάτων έναντι των μικροοργανισμών σε ευρύτερο φάσμα όμως, η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά ενισχύεται σε αντίστοιχα επίπεδα, οδηγώντας στο σχηματισμό πολυανθεκτικών στελεχών βακτηρίων. Αναφορικά, στην Ελλάδα, περισσότερο από το 50% των απομονωθέντων στελεχών από ασθενείς με νοσοκομειακές λοιμώξεις, ήταν ανθεκτικά στα περισσότερα διαθέσιμα αντιβιοτικά.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), μόνο στην ΕΕ η Μικροβιακή Αντοχή κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και την απώλεια της παραγωγικότητας και απειλεί την επίτευξη πολλών στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, περισσότεροι από 1.2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους παγκοσμίως από βακτηριακές λοιμώξεις λόγω αντοχής στα αντιβιοτικά.

Η μικροβιακή αντοχή, συγκαταλέγεται στις 10 κύριες παγκόσμιες απειλές Δημόσιας Υγείας. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά καθώς και στις χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο.

Παρότι η πανδημία Covid-19 παραμένει σε πρώτο πλάνο με σημαντικές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία αλλά και στις οικονομίες των χωρών, η διασφάλιση πόρων και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών υγείας για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας και των μακροχρόνιων επιπλοκών της αλλά και οποιασδήποτε επόμενης υγειονομικής κρίσης, όπως αυτή της Μικροβιακής Αντοχής αποτελεί  απόλυτη προτεραιότητα.

Η ανάγκη, λοιπόν, για νέα σκευάσματα είναι προφανής, ενώ η προσβασιμότητα σε ποιοτικά αντιμικροβιακά φάρμακα αποτελεί ακόμα πρόβλημα. Όπως αναφέρει ο WHO, από τα 32 παθογόνα που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και υπόκεινται σε κλινική ανάπτυξη, μόνο 6 ταξινομήθηκαν ως καινοτόμα.

Παράλληλα, με τις εμμένουσες λοιμώξεις και τη δύσκολη εύρεση θεραπείας, τα κόστη νοσηλείας αυξάνονται ραγδαία ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιβαρύνεται ποικιλοτρόπως. Χωρίς αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη και επαρκή θεραπεία ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων και βελτιωμένη πρόσβαση σε υπάρχοντα και νέα εγγυημένα ποιοτικά αντιμικροβιακά, ο αριθμός των ατόμων για τα οποία η θεραπεία αποτυγχάνει ή που πεθαίνουν από λοιμώξεις θα αυξηθεί, ενώ κοινές επεμβατικές διαδικασίες στην κλινική πράξη γίνονται πιο επικίνδυνες.

Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ερευνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κενών στη γνώση και την καινοτομία και για την ενημέρωση των πολιτικών υγείας και της κλινικής πρακτικής. Πάνω απ’ όλα, η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά πρέπει να θεωρηθεί παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο χρειάζεται ένα παγκοσμίως συνεκτικό σχέδιο με μια ενιαία προσέγγιση πολιτικών υγείας.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΓΓΡΑΦΗ

Θα συζητηθούν


Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση της Μικροβιακής Αντοχής και οι τρόποι συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων της χώρας.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μικροβιακή Αντοχή, και θα αναλυθούν επιμέρους δράσεις και κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς επίσης και η στάση της χώρας μας απέναντι στη μεγάλη αυτή πρόκληση.
Μεγάλης σημασίας είναι η πρώτη παρουσίαση Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη χώρα μας καθώς και ο επιμέρους διάλογος όλων των βασικών φορέων προς την κατεύθυνση της συμφωνίας σε κύριους άξονες δράσης και συνεργασίας το επόμενο διάστημα.

Σκοπός


Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας εβδομάδας ενημέρωσης για τη μικροβιακή αντοχή και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά και έχει ως στόχο να αποτελέσει εργαλείο ζύμωσης και παραγωγής προτάσεων, καθώς επίσης και να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινό και την κοινή γνώμη για το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Η Ελλάδα αλλάζει και προετοιμάζεται για ένα μέλλον πιο ισχυρό, ανθεκτικό, υγιές και δίκαιο και το θέμα της μικροβιακής αντοχής οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα των πολιτικών υγείας στη χώρα μας και παγκοσμίως.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ AGENDA
Γνωρίστε τους

Ομιλητές


Συμμετέχουν ως ομιλητές:


 • Εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας και των αντίστοιχων Δημόσιων Φορέων
 • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Φορέων
 • Οικονομολόγοι Υγείας και Ειδικοί για την Υγεία και την Πολιτική Υγείας
 • Λοιμωξιολόγοι
 • Ακαδημαϊκοί και ερευνητές
 • Εκπρόσωποι από την κοινότητα των ασθενών
 • Εκπρόσωποι επαγγελματικών και βιομηχανικών ενώσεων
 • Εκπρόσωποι της φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • Εκπρόσωποι της ένωσης ασθενών Ελλάδος

Βασικές Ενότητες της Ημερίδας:


 1. Μικροβιακή Αντοχή: Οι Διαστάσεις του Προβλήματος
 2. Δράσεις και Αντιμετώπιση του Προβλήματος μέχρι Σήμερα στην Ελλάδα και Ευρώπη
 3. Μικροβιακή Αντοχή: Οικοδομώντας ένα Βιώσιμο Μέλλον

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Απευθύνεται σε:


 • Κυβερνητικούς Εκπροσώπους
 • Παρόχους Υγείας
 • Θεσμικούς Φορείς
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα
 • Συμβούλους
 • Ερευνητές
 • Ασθενείς
 • Συλλόγους και Ενώσεις Ασθενών

 • Εκπροσώπους Βιομηχανίας (Φαρμακευτικές εταιρείες, Εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Εταιρείες διαγνωστικών)
 • Φοιτητές
 • Δημοσιογράφους
 • Δημόσιο Τομέα
 • Συμβουλευτικές Εταιρείες
 • Εταιρίες Παροχής Προγραμμάτων Συμμόρφωσης
 • MKO στο χώρο της Υγείας
 • Ιατρούς
 • Νοσηλευτές
 • Φαρμακοποιούς

Υπό την Αιγίδα

https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2022/11/EEEL_Logo.jpg

https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2022/11/iatriki_etaireia_athinon.jpg

https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2022/09/SFEE_40_XRONIA_LOGO_EN_1-e1663839742535.jpg

Διοργάνωση


https://www.amresistance.gr/wp-content/uploads/2021/06/hd-1.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Συμμετοχές & Χορηγίες
Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 204), E: [email protected]
 
Πληροφορίες
Ναταλία Τουμπανάκη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 289), M: 6947936708, E: [email protected]
Βάλια Κυρίτση, T: 210 6617 777 (εσωτ. 227), Ε: [email protected]

BOUSSIAS

 Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com